Stránky o nakladatelství

Vítejte na našich stránkách!

ALFA-OMEGA patří mezi nejstarší soukromá nakladatelství u nás. Dodnes vydává především knihy začínajících a nezavedených autorů, kterým poskytuje prostor, aby si mohli splnit svůj sen. Své místo zde však nacházejí i zkušení a zavedení autoři.

Více

Pořiďte si naše knihy!

Pokud Vás zaujala nabídka našeho internetového obchodu, můžete si přečíst návod, jak si pořídit naše knihy.

Autorům

Praktické informace

Nakladatelství vydává poezii, prózu (současnou českou literaturu, dětské knížky, detektivní romány apod.) a odbornou či populárně-naučnou literaturu (v omezeném množství).

Údaje o možnostech přijímání nových knih a nových autorů a další užitečné rady a návody najdete níže.

Tvůrčí psaní

Učebnice a kurzy

Všem zájemcům o literaturu a vlastní literární tvorbu nabízíme nejen knihy Věry Martinkové Tvůrčí psaní, ale i možnost korespondenčních kurzů, které vede autorka knihy.

Více

 

GDPR - interní pokyny ALFA-OMEGA

NAKLADATELSTVÍ ALFA-OMEGA, PhDr. Věra Martinková, CSc. Horní 203, Dobřejovice

Interní směrnice GDPR o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů v Nakladatelství ALFA-OMEGA

Pro zpracování osobních údajů od 25. 5. 2018 GDPR – Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů č. 2016/679/EU

1. Nakladatelství ALFA-OMEGA, PhDr. Věra Martinková, CSc., spravuje nakladatelka od r. 1990 jako fyzická osoba, a to osobně. Všechny osobní údaje dalších osob též spravuje osobně. Zaměstnance nemá. Přichází do styku s osobními údaji autorů, externích pracovníků a dalších spolupracovníků a zákazníků internetového obchodu na www.alfa-omega-cz.com. Konkrétně se jedná o autorské smlouvy, dohody/ smlouvy s externími pracovníky a zákazníky nakladatelského e-shopu, finanční evidenci. Zpravidla to může být: jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresa, telefon a mail, u autorů navíc životopis a foto do vydávané knihy – odsouhlasené autorem. Nic z toho není veřejně přístupné, s výjimkou údajů ve vydané knize, k čemuž autor dal souhlas a sám si tyto údaje ke zveřejnění zvolil.

2. Žádné osobní údaje nakladatelka neposkytuje bez předchozí domluvy třetí straně. Neslouží ani k archivaci v nakladatelství, ani k předávání třetím osobám. Autoři jsou uvědoměni o způsobu nakládání s jejich osobními údaji a souhlasí s ním. Autorský souhlas archivujeme. Osobní údaje jsou použity pouze tam, kde je to z hlediska zákonů ČR nezbytné (např. nutné vnitronakladatelské využití, finanční správa, daně, kontrolní orgány, orgán veřejné moci – vše se zdůvodněním ze strany žadatele). Osobní údaje kupujících jsou užity pouze k odeslání objednávky kupujícímu (např. ČP). Ani jejich údaje nearchivujeme, ani nepředáváme třetí straně. Místo a způsob zabezpečení osobních údajů jsou známy pouze nakladatelce.

3. Životopisy autorů a jejich fota do vlastních knih a k vlastním textům uveřejňujeme pouze se souhlasem autorů a po korektuře z jejich strany. Autoři sami volí a poskytují pro vydávanou knihu takové osobní údaje, které chtějí zveřejnit. Souhlas autorů evidujeme.

4. Osobní údaje ukládáme pouze na nezbytně dlouhou dobu: V papírové podobě v uzamčené zásuvce/skříňce, internetové v uzamykatelné místnosti a pod počítačovými hesly a kódy. K obojímu má přístup pouze nakladatelka osobně a také pouze ona má klíče, hesla a kódy. V případě nenadálé události budou přístupová data a klíče předány pouze jedné výslovně pověřené osobě, která nakladatelku zastoupí v řízení nakladatelství.

5. Osobní údaje jiných osob v žádném případě neposkytujeme k volnému pohybu. Toto pravidlo jsme dodržovali již od vzniku nakladatelství.

6. Po uplynutí doby nutné k archivaci budou doklady v papírové podobě skartovány, v internetové podobě vymazány.

7. Specifika autorského práva respektujeme dle platného Autorského zákona ČR.

8. Kdokoliv, s jehož osobními údaji nakladatelství přichází do styku, může požádat v případě potřeby o omezení nebo vyřazení vlastních osobních dat, pokud by to nebylo v rozporu se zákony a nařízeními ČR.

9. Bližší informace a vysvětlení vztahující se ke GDPR Vám poskytne nakladatelka na kterékoliv kontaktní adrese (viz www.alfa-omega-cz.com).

10. Tato interní směrnice nabývá platnosti dnem 25. 5. 2018.

V Dobřejovicích dne 24. 4. 2018

Za nakladatelství ALFA-OMEGA PhDr. Věra Martinková, CSc., nakladatelka a majitelka nakladatelství