Kurzy tvůrčího psaní nakladatelství ALFA-OMEGA

tvůrčí psaní Tvůrčí psaní tradičně i netradičně

pro všechny zájemce – školy – samostudium

„Proč rádi píšeme? Motivací může být celá řada: psaní nás baví, chceme něco důležitého zjevit světu, máme v sobě příběh a jsme dychtiví ho vyprávět, svět, v němž žijeme, nás příliš nebaví, vytváříme si svůj vlastní, toužíme po slávě a obdivu, už jako školáci jsme rádi psávali slohy a teď hledáme možnost, jak se zlepšit. Ať jde o říkanku či obsáhlý román, tvůrčí psaní může být úžasný způsob, jak se vyjádřit.“
Pavla Ziegová

Vážení autoři a budoucí autoři,

v našem nakladatelství v příštím roce vyjde již čtvrtý díl knihy Věry Martinkové Tvůrčí psaní 1 až Tvůrčí psaní 4. Všem zájemcům o literaturu a vlastní literární tvorbu nabízíme nejen tyto knihy (které si můžete objednat v našem internetovém obchodě i jinými způsoby zveřejněnými na těchto webových stránkách), ale i možnost korespondenčních kurzů tvůrčího psaní, které vede autorka knihy.

Kurzy můžete absolvovat formou klasické poštovní korespondence, i korespondence mailové. Budou upraveny individuálně – též s individuálním časovým plánem. Výchozím materiálem je učebnice Tvůrčí psaní, která je průvodcem i účastníkům našeho kurzu. O podrobnější podmínky našeho kurzu, včetně finančních a rozvrhových, si můžete napsat na naše adresy (viz kontakty).

Do kurzu se můžete přihlásit kdykoliv. Průběžné informace a změny budou uváděny na této webové stránce.

Připravujeme kurz tvůrčího psaní ve čtyřech cyklech. Ke každému cyklu je (bude) připravena samostatná učebnice se zaměřením na oblasti: úvod do tvůrčího psaní, próza, poezie, drama, věcná literatura, odborná literatura a publicistika. První ročník je věnovám především úvodu do tvůrčího psaní a próze (beletrii), druhý poezii a jazykovým prostředkům uměleckých děl. Třetí díl je zaměřen na drama, odbornou literaturu a přípravu knihy pro nakladatelství a do tisku. Čtvrtý bude věnován zejména věcné literatuře a publicistice.

Závěrem každého ročníku (který však může mít individuální délku, přestože jako základní počítáme jeden kalendářní rok) obdržíte certifikát nakladatelství. Lze se přihlásit na jeden roční kurz i několik – dle Vašeho výběru. Úspěšným absolventům každého ročníku bude umožněno za zvýhodněných podmínek vydat v nakladatelství ALFA-OMEGA knihu nebo drobnou publikaci.

Těšíme se na Vás.

1. část – Uvedení do tvůrčího psaní – Próza

2. část – Poezie – Jazykové prostředky uměleckého díla

3. část – Drama – Odborná literatura – Příprava literárního díla k vydání

4. část – Věcná literatura – Publicistika (připravujeme)