Přijímání nových knih a nových autorů

Přijímání nových autorů

AKTUÁLNĚ STOP-STAV

O změnách budeme informovat na těchto www

  1. (Budoucí) autor/adept má možnost se ucházet o zařazení do edičního plánu ALFA-OMEGA po skončení STOP stavu. Je třeba zaplatit vstupní poplatek 300,- Kč složenkou, nebo na účet, který si vyžádáte na naší mailové adrese, a poslat všechny vstupní materiály vyjmenované na www:
    a) 5 stran (NS) z nabízené knihy
    b) Anotaci knihy
    c) Stručný (literární) životopis autora

  2. Tyto finance poslouží k zaplacení úhrady lektorovi za zpracování stručného lektorského posudku, který bude podkladem rozhodnutí o možnosti přijetí/nepřijetí autora do edičního plánu. Pokud nakladatelství doporučí dílo k publikování v nakladatelství ALFA-OMEGA a autor se pro ně též rozhodne (obecné podmínky jsou uveřejněny na www, podrobnosti lze na vyžádání předem sdělit mailem), zaplatí autor dalších 700,- Kč jako příspěvek na hlubší analýzu díla, která bude sloužit jako podklad k uzavření smlouvy a jako doporučení k redakční práci, a na vedení průběžných jednání až do konečného uzavření smlouvy. Tyto finance (tj. celých 1000,- Kč) se autorovi při skutečném vydání díla odečtou z celkového autorského poplatku (viz www, popř. dotaz mailem) – takže o žádné finance nepřichází. Pokud k realizaci díla nedojde, budou tyto finance užity jako příspěvek na již vzniklé lektorské a administrativní náklady nakladatelství v průběhu jednání s autorem (viz výše). Lze na ně vystavit fakturu. Je tedy vhodné, aby se autor rozhodl pro vydání, či proti vydání co nejdříve, nejpozději v této fázi.


Posláním ukázky a vyžádaných materiálů + zaplacením vstupních poplatků bere autor na vědomí tento výše popsaný postup nakladatelství a vyjadřuje s ním souhlas. Ostatní pravidla zůstávají beze změn (viz další stránky www).

Zdůvodnění změn
Jsme nakladatelství především začínajících a nezavedených autorů a naším cílem je pomoci jejich knihám v profesionální podobě na knižní trh a do českých knihoven, i pro ně realizovat celostátní plošnou reklamu. Přestože z velké části vydávání knih sponzorujeme, neobejdeme se bez autorského příspěvku (který je (částečně nebo úplně) kompenzován počtem autorských výtisků). Vše je přesně ošetřeno smluvně a autor má možnost zjistit u nás orientační údaje na www a přesné údaje po první fázi jednání mailem. Jednáme seriózně a o totéž žádáme i autory. Jsme malé nakladatelství – a tak nejsme schopni sponzorovat sami ani lektorskou činnost, která bývá pro každou knihu až několikadenní, ani rozsáhlou (a mnohdy zcela zbytečnou) agendu, jak se někteří noví a začínající autoři mylně domnívají.

Děkujeme Vám za pochopení.

Za nakladatelství ALFA-OMEGA PhDr. Věra Martinková, CSc.

alfa-omega@volny.cz

Upozornění pro autory r. 2017 a následujících

Pokud se Vám neozveme do konce února, kontaktujte nás, prosím, Vy sami (buď mailem, nebo na tel. 603 576 291). Děkujeme za pochopení.

Informace pro nové a budoucí autory nakladatelství ALFA-OMEGA

Vzhledem k tomu, že v současné době zaznamenáváme ohromný zájem ze strany autorů o vydání nových básnických sbírek a dalších textů v našem nakladatelství, připravili jsme pro Vás informativní list a časový harmonogram, v němž přiblížíme postup našeho nakladatelství. Nakladatelství vydává: poezii, prózu (zejm. dětskou literaturu v knižní podobě, současnou českou literaturu a detektivní romány) a odbornou či populárně-naučnou literaturu (v omezeném množství). Upozorňujeme na to, že se – jako malé nakladatelství – neobejdeme bez autorské (popř. sponzorské, grantové) spoluúčasti.


Za nakladatelství ALFA-OMEGA PhDr. Věra Martinková, CSc.