Přijímání nových knih a nových autorů

Přijímání nových autorů

AKTUÁLNĚ STOP-STAV

Vážení autoři, v roce 2019 prozatím stále trvá STOP stav. Těm, se kterými jsme komunikovali již v roce 2018, se budeme postupně ozývat. Poněvadž Vás bylo mnoho, prosíme autory, kterým bychom se do tří měsíců neozvali (tedy do konce března 2019), aby nás kontaktovali sami. Připojte prosím zároveň naši komunikaci z roku 2018. Děkujeme za pochopení.

Za nakladatelství ALFA-OMEGA PhDr. Věra Martinková, CSc.

O změnách budeme informovat na těchto www

  1. (Budoucí) autor/adept má možnost se ucházet o zařazení do edičního plánu ALFA-OMEGA po skončení STOP stavu. Je třeba zaplatit vstupní poplatek 300,- Kč složenkou, nebo na účet, který si vyžádáte na naší mailové adrese, a poslat všechny vstupní materiály vyjmenované na www:
    a) 5 stran (NS) z nabízené knihy
    b) Anotaci knihy
    c) Stručný (literární) životopis autora

  2. Tyto finance poslouží k zaplacení úhrady lektorovi za zpracování stručného lektorského posudku, který bude podkladem rozhodnutí o možnosti přijetí/nepřijetí autora do edičního plánu. Pokud nakladatelství doporučí dílo k publikování v nakladatelství ALFA-OMEGA a autor se pro ně též rozhodne (obecné podmínky jsou uveřejněny na www, podrobnosti lze na vyžádání předem sdělit mailem), zaplatí autor dalších 700,- Kč jako příspěvek na hlubší analýzu díla, která bude sloužit jako podklad k uzavření smlouvy a jako doporučení k redakční práci, a na vedení průběžných jednání až do konečného uzavření smlouvy. Tyto finance (tj. celých 1000,- Kč) se autorovi při skutečném vydání díla odečtou z celkového autorského poplatku (viz www, popř. dotaz mailem) – takže o žádné finance nepřichází. Pokud k realizaci díla nedojde, budou tyto finance užity jako příspěvek na již vzniklé lektorské a administrativní náklady nakladatelství v průběhu jednání s autorem (viz výše). Lze na ně vystavit fakturu. Je tedy vhodné, aby se autor rozhodl pro vydání, či proti vydání co nejdříve, nejpozději v této fázi.


Posláním ukázky a vyžádaných materiálů + zaplacením vstupních poplatků bere autor na vědomí tento výše popsaný postup nakladatelství a vyjadřuje s ním souhlas. Ostatní pravidla zůstávají beze změn (viz další stránky www).

Zdůvodnění změn
Jsme nakladatelství především začínajících a nezavedených autorů a naším cílem je pomoci jejich knihám v profesionální podobě na knižní trh a do českých knihoven, i pro ně realizovat celostátní plošnou reklamu. Přestože z velké části vydávání knih sponzorujeme, neobejdeme se bez autorského příspěvku (který je (částečně nebo úplně) kompenzován počtem autorských výtisků). Vše je přesně ošetřeno smluvně a autor má možnost zjistit u nás orientační údaje na www a přesné údaje po první fázi jednání mailem. Jednáme seriózně a o totéž žádáme i autory. Jsme malé nakladatelství – a tak nejsme schopni sponzorovat sami ani lektorskou činnost, která bývá pro každou knihu až několikadenní, ani rozsáhlou (a mnohdy zcela zbytečnou) agendu, jak se někteří noví a začínající autoři mylně domnívají.

Děkujeme Vám za pochopení.

Za nakladatelství ALFA-OMEGA PhDr. Věra Martinková, CSc.

alfa-omega@volny.cz

Upozornění pro autory r. 2017 a následujících

Pokud se Vám neozveme do konce února, kontaktujte nás, prosím, Vy sami (buď mailem, nebo na tel. 603 576 291). Děkujeme za pochopení.

Informace pro nové a budoucí autory nakladatelství ALFA-OMEGA

Vzhledem k tomu, že v současné době zaznamenáváme ohromný zájem ze strany autorů o vydání nových básnických sbírek a dalších textů v našem nakladatelství, připravili jsme pro Vás informativní list a časový harmonogram, v němž přiblížíme postup našeho nakladatelství. Nakladatelství vydává: poezii, prózu (zejm. dětskou literaturu v knižní podobě, současnou českou literaturu a detektivní romány) a odbornou či populárně-naučnou literaturu (v omezeném množství). Upozorňujeme na to, že se – jako malé nakladatelství – neobejdeme bez autorské (popř. sponzorské, grantové) spoluúčasti.


Za nakladatelství ALFA-OMEGA PhDr. Věra Martinková, CSc.