Časový harmonogram

Vážení a milí autoři,

srdečně Vás zdravíme z Dobřejovic z nakladatelství ALFA-OMEGA. Chtěli bychom, abyste byli s dostatečným předstihem informováni o našem nejbližším programu a o autorské přípravě titulů na rok 2017 (a další).

KNIHY 2017

Nabídka titulu autorem
Autorské nabídky budeme v roce 2017 přijímat
a) Od nových autorů od 1. do 10. ledna 2017
b) Od autorů u nás již publikujících -– dle osobní domluvy, je nutné se přihlásit do konce února 2017

Příprava ukázky pro nabídku nového autora
Cca 5 stran textu -– výběr z díla na ukázku, anotace nabízené knihy, stručné informace o autorovi

Důležité!!!
Nakladatelství jedná s každým autorem individuálně, ozýváme se všem. Pokud bychom se neozvali do 2 měsíců po odeslání Vaší žádosti, ozvěte se znovu sami. Pro svou jistotu nahlédněte občas stránky www.alfa-omega-cz.com.

Příprava textu pro vydání
Text – word, písmo – times cr, arial apod. – běžný český font.
Próza
Odstavce neodrážet, pouze entrovat. Odstavce píšete jako nekonečný text, tj. bez pravé zarážky. Celý text začíná vždy odleva. Nadpisy nebo kapitoly oddělujete vždy jednou mezerou.
Poezie
Též vše píšete odleva. Jednotlivé verše pouze odentrovat, nadpisy a básně oddělit 2 - 3 mezerami, sloky oddělit 1 mezerou.

Ilustrace ke své knížce si autor může dojednat sám, ilustrace (cca 2 ukázky) však předem podléhají schválení nakladatelství. V ostatních případech nakladatelství zajišťuje ilustrace samo -– pro autora zdarma

ALMANACH 2017

Almanach ALFA-OMEGA plánujeme na rok 2017 na podzim (termín dle smlouvy); korektury budete dostávat od ledna 2017. Autoři roku 2016-17 se mohou ještě do konce února ucházet o místo v almanachu -– na požádání pošleme podmínky účasti.

Setkání autorů plánujeme na podzim 2017, spojený jako vždy s předáním almanachu i knížek na rok 2017.
Budeme se na Vás opět moc těšit :-)

Definitivní smlouva je oboustranně závazná, nakladatelství ani autor již v ní neprovádějí změny.

Autorský finanční příspěvek je dohodnut smluvně. Je závazný, avšak sám autor může zvolit jeho výši podle finanční tabulky nakladatelství a svého zájmu. Ze strany nakladatelství je kompenzován určitým počtem výtisků autorovy knihy. Podrobné informace obdrží autor, jemuž byla kniha (sbírka) přijata k vydání. Autorův finanční podíl je nastaven v několika finančních rovinách – k autorovu výběru, a to tak, aby odpovídal finančním možnostem pokud možno všech uchazečů. Místo autora může příspěvek zaplatit jeho sponzor, popř. získaný grant.

Distribuci knihy zajišťuje nakladatelství. Nakladatelství autorovi zároveň poskytuje souhlas k prodeji jím odebraných výtisků.

Nakladatelství dále zajišťuje: propagaci v literárních almanaších a v denním tisku, na webových stránkách nakladatelství i www.ceskeknihy.cz, v literárních pořadech a při dalších kulturních akcích, ohlašuje vydané knihy v časopise Knižní novinky, rozesílá povinné a reklamní výtisky, zajišťuje styk s knihovnami, reklamní a propagační užití ukázek z připravovaných nebo vydaných děl podle příležitosti (v knihách, učebnicích, časopisech, kulturních organizacích apod.) a další prezentaci vydaných titulů.